Towers Watson Media

Reasekuracja

Reasekuracja jest nieodzownym narzędziem umożliwiającym firmie ubezpieczeniowej m.in.  zabezpieczenie wyniku finansowego / technicznego  przed negatywnym wpływem pojedynczych, dużych szkód czy też serii mniejszych szkód w zdarzeniach takich jak np. powódź.

Ochroną reasekuracyjna mogą być objęte pojedyncze ryzyka, fragmenty portfela ubezpieczeniowego, linie biznesowe jak również cały ubezpieczany portfel.

Dla przygotowania jak najlepszej oferty reasekuracyjnej wykorzystujemy nie tylko nasze bezpośrednie kontakty z rynkiem reasekuracyjnym, ale ściśle współpracujemy z Willis Re w Londynie i rynkiem londyńskim.

Oferujemy kompleksową obsługę zarówno fakultatywnych jak i obligatoryjnych umów reasekuracyjnych dla wszystkich rodzajów ryzyk, w tym życiowych.

Zapewniamy naszym Klientom opiekę przez cały czas trwania współpracy, zarówno w procesie aranżowania ochrony jak i uzgadniania specjalnych akceptacji i likwidacji szkód.

Oferujemy audyt warunków dotychczasowych umów reasekuracyjnych. Poaudytowa analiza i krytyczne, świeże spojrzenie na aktualnie obowiązujące programy reasekuracyjne, pozwalają na przygotowanie alternatywnej ochrony reasekuracyjnej z udziałem najlepszych podmiotów z rynku reasekuracyjnego.

We współpracy z naszym zespołem aktuariuszy z Londynu możemy przeanalizować cały portfel ubezpieczeniowy, zapewnić modelowanie ryzyka i dopasować optymalne rozwiązania reasekuracyjne.

Ponadto pomagamy w rozwoju i wdrażaniu nowych produktów ubezpieczeniowych np. ubezpieczenia ryzyk cybernetycznych.

Mamy najbardziej doświadczony zespół brokerów reasekuracyjnych w Polsce i  dzięki doskonałej znajomości rynku oraz funkcjonowaniu  w międzynarodowym środowisku gwarantujemy najskuteczniejsze rozwiązania reasekuracyjne.

Janusz Chmielewski

Director of Reinsurance Department

Tel. +48 22 2055 385

janusz.chmielewski@
willistowerswatson.com

 

Janusz Chmielewski