Towers Watson Media

Ubezpieczenia dzieł sztuki

Willis Towers Watson we współpracy z ekspertami ubezpieczeniowymi służy Państwu swoją wiedzą i doświadczeniem w tej dziedzinie:

  • Ubezpieczenie dzieł sztuki podczas ekspozycji i transportu
  • Ubezpieczenie w transporcie
  • Ubezpieczenie podczas montażu oraz demontażu dzieł sztuki
  • Ubezpieczenie podczas ekspozycji
  • Ochrona podczas przechowywania eksponatów w magazynach
  • Najszerszy zakres ubezpieczenia na rynku, uwzgledniający rażące niedbalstwo i winę umyślną Ubezpieczającego

Agata Kaczmarzyk

Broker Ubezpieczeniowy

Tel: +48 22 318 8551

agata.kaczmarzyk@grassavoye.pl

Agata Kaczmarzyk