Towers Watson Media

Gwarancje ubezpieczeniowe

W procesie inwestycyjnym, który składa się zazwyczaj z kilku etapów, Inwestor wymaga od Wykonawcy złożenia zabezpieczenia – najczęściej - na każdym etapie inwestycji,  począwszy od złożenia oferty przetargowej, poprzez realizację zamówienia, aż do okresu powykonawczego.

Czy firmę stać na to, aby wnieść zabezpieczenie w postaci gotówki? Nawet jeżeli tak, czy jest to dla firmy opłacalne? Odpowiedzią na te pytania są gwarancje ubezpieczeniowe, które z jednej strony zabezpieczają interesy inwestora w procesie ofertowania, przygotowania i wykonywania kontraktu, z drugiej zaś strony niosą za sobą szereg korzyści dla Wykonawcy:

 • polepszenie płynności finansowej
 • zwiększenie wiarygodności Zleceniodawcy jako partnera w interesach
 • możliwość uczestnictwa w wielu przetargach jednocześnie
 • możliwość podpisania kilku kontraktów jednocześnie
 • uzyskanie źródła finansowania kontraktu jakim jest zaliczka.

W naszej ofercie znajdują się wszystkie dostępne na rynku produkty i usługi, w tym:

 • gwarancje kontraktowe (gwarancje zapłaty wadium, gwarancje należytego wykonania kontraktu, gwarancje właściwego usunięcia wad i usterek, gwarancje tzw. łączone tj. należytego wykonania umowy i usunięcia wad, gwarancje zwrotu zaliczki, gwarancje kontraktowe wystawiane na zabezpieczenie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, gwarancje na rzecz Agencji Rynku Rolnego)
 • gwarancje celne i akcyzowe
 • gwarancje zapłaty czynszu
 • gwarancje środowiskowe
 • gwarancje inne

W ramach współpracy oferujemy szeroki wachlarz usług zarówno na etapie, mającym na celu wybór najkorzystniejszej oferty na rynku, jak również w całym okresie obowiązywania umowy, tj. m.in.:

 • wsparcie w procesie udzielenia gwarancji lub nadania limitu
 • weryfikacja możliwości udzielenia przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe gwarancji w ramach limitu i na zasadach określonych w umowie generalnej
 • wsparcie merytoryczne w zakresie dostosowania wzoru gwarancji do wymogów beneficjenta, udział w procesie negocjacji tekstu gwarancji, niestandardowych gwarancji z beneficjentem/ubezpieczycielem
 • monitorowanie udzielonych gwarancji oraz wykorzystania maksymalnego limitu zaangażowania
 • sporządzanie analiz w zakresie stopnia wykorzystania limitów, terminu wygasania limitu oraz udzielonych gwarancji.

 Benita Jankowicz

Kierownik Zespołu Ubezpieczeń Finansowych

Tel +48 22 318 85 97

Tel kom. 605 105 257

benita.jankowicz@grassavoye.pl

 

Benita Jankowicz