Towers Watson Media

Asysta w procesie
likwidacji szkód

Willis Towers Watson Polska posiada w swojej strukturze departament monitoringu szkodowego, który wspiera naszych Klientów w przypadku wystąpienia szkody. Usługi w tym zakresie świadczymy również dla podmiotów nie będących naszymi Klientami.

Doświadczeni pracownicy Willis Towers Watson Polska służą fachową pomocą podczas całego procesu likwidacji szkody. Nasz departament wykonuje następujące czynności:

  • Przyjęcie zgłoszenia
  • Ustalenie terminu oględzin
  • Pomoc w kompletowaniu dokumentacji szkodowej i jej analiza
  • Monitorowanie działań ubezpieczyciela
  • Doradztwo w zakresie likwidacji szkód oraz prewencji szkodowej
  • Prowadzenie postępowań odwoławczych w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania

Departament monitoringu szkodowego oferuje swoją pomoc Klientom z różnych sektorów w zakresie różnych linii ubezpieczeniowych, m. in.

  • Ubezpieczeń majątkowych
  • Ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej
  • Ubezpieczeń technicznych (budowlano-montażowych, maszyn i urządzeń, ryzyk elektronicznych)
  • Ubezpieczeń finansowych.

Nasze działania istotnie skracają proces likwidacji szkody oraz minimalizują zaangażowanie Klienta.Rafał Łagowski

Dyrektor Działu Obsługi Roszczeń Ubezpieczeniowych

Tel. +48 22 318 81 23

gsp@grassavoye.pl

 

Rafał Łagowski