Towers Watson Media

Dystrybucja produktów
ubezpieczeniowych

WTW Services zajmuje się kompleksową dystrybucją i obsługą produktów ubezpieczeniowych. Podmiotom wymagającym  wystawienia wielu tysięcy polis rocznie oferujemy nasze doświadczenie i narzędzia. Zapewniamy pełną obsługę gwarantującą płynną realizację programu, w tym:

  • Zawieranie umów
  • Wystawianie i bieżąca obsługa polis
  • Rozliczanie składek
  • Asysta szkodowa
  • Statystyki, analizy i raporty
  • Monitorowanie terminów wznowień

Z usług WTW Services w zakresie dystrybucji produktów ubezpieczeniowych korzystają 
przede wszystkim:

W zakresie tego rodzaju programów WTW Services wystawia rocznie około 150 000 polis ubezpieczeniowych i zarządza programami o przypisie składki przekraczającym 340 mln PLN.

Sergiusz Szarata

Doradca Zarządu

Tel. +48 22 318 81 00

douk@grassavoye.pl

 

Sergiusz Szarata