Towers Watson Media

Członkowstwo w organizacjach

FRANCUSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa

INTERNATIONAL ASSISTANCE GROUP

International Assistance Group

POLSKA IZBA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH I REASEKURACYJNYCH

Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

POLSKA IZBA POŚREDNIKÓW UBEZPIECZENIOWYCH I FINANSOWYCH

Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych

STOWARZYSZENIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POLRISK

Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem PolRisk

Tel. +48 22 318 81 00

Fax +48 22 318 81 01

Napisz do nas