Towers Watson Media

Członkowstwo w organizacjach

BRYTYJSKO-POLSKA IZBA HANDLOWA (BRITISH POLISH CHAMBER OF COMMERCE - BPCC)

BPCC

FRANCUSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa

POLSKA IZBA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH I REASEKURACYJNYCH

Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

POLSKO-NIEMIECKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA

AHK

SKANDYNAWSKO-POLSKA IZBA GOSPODARCZA

SPCC

STOWARZYSZENIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POLRISK

Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem PolRisk

Tel. +48 22 318 81 00

Fax +48 22 318 81 01

Napisz do nas