Towers Watson Media

Członkowstwo w organizacjach

FRANCUSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA

INTERNATIONAL ASSISTANCE GROUP

POLSKA IZBA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH I REASEKURACYJNYCH

POLSKA IZBA POŚREDNIKÓW UBEZPIECZENIOWYCH I FINANSOWYCH

STOWARZYSZENIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POLRISK

Tel. +48 22 318 81 00

Fax +48 22 318 81 01

gsp@grassavoye.pl