Towers Watson Media

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu w  Dzienniku Urzędowym UE (Tenders Electronic Daily) nr: 2017/S 126-257673

„Ubezpieczenie mienia, maszyn i utraty zysku spółek z Grupy CEZ w Polsce”

 

W sprawie dodatkowych informacji oraz odbioru specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ prosimy o kontakt z:

Ireneusz Pałyska

Tel. (22) 20 55 389

M: 796 96 99 04

Email: Ireneusz.palyska@willistowerswatson.com