Towers Watson Media

Udowodniono, że lepsze doświadczenie pracowników
(Employee experience) przyczynia się do sukcesu
finansowego ich pracodawców


Według omawianego badania, firmy, w których pracownikom lepiej się pracuje uzyskały lepsze wyniki od innych w swojej kategorii pod względem wzrostu przychodów ogółem, rentowności i zwrotu dla akcjonariuszy.

LONDYN, 18 listopada 2019 – nowe badanie Willis Towers Watson, przy wsparciu zaawansowanych narzędzi analitycznych, ujawnia po raz pierwszy silny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy doświadczeniem pracowników (ang. employee experience - EX) a lepszymi wynikami finansowymi pracodawcy.

Badanie wykazuje, że firmy wykazujące dobre wyniki EX w sposób spójny osiągają średnio najlepsze wyniki w sektorze, ewidentnie wyprzedzając innych o dwa do czterech punktów procentowych we wszystkich kategoriach wynikowych, w tym rentowności aktywów i kapitału własnego, zmiany rentowności w skali rocznej oraz zmiany przychodów i rentowności w ciągu trzech lat. Tymczasem firmy, w których doświadczenie pracowników nie jest aż tak dobre, osiągają stale wyniki gorsze o 1 do 10 punktów procentowych w swojej kategorii.

Analiza podparta jest rzetelnym źródłem danych w postaci informacji zwrotnych od pracowników, w tym ankiety przeprowadzonej w ponad 500 spółkach, jak również niemal pięćdziesięcioma latami badań i ogólną bazą danych pochodzących od 250 milionów pracowników.

Stephen Young, Global Practice Leader, z Willis Towers Watson Employee Insights, powiedział: „Nasze przełomowe badanie ukazuje, że firmy posiadające ogólnie dobre wyniki w kategorii EX wyprzedzają inne w sektorze, pod względem wzrostu przychodów ogółem, wzrostu rentowności oraz rentowności aktywów i kapitału własnego, nie tylko krótkofalowo, ale również długofalowo. Tymczasem firmy, które wypadają słabiej pod względem EX osiągają na ogół wyniki gorsze niż średnia w sektorze. Takie potwierdzenie, że EX odgrywa centralną rolę w zapewnianiu wyjątkowo dobrej obsługi klienta i lepszych wyników finansowych, niesie za sobą daleko idące implikacje pod względem strategii zasobów ludzkich.”

W trakcie badania dokonano pomiaru szeregu wskaźników wynikowych w firmach, do których zaliczamy: rentowność kapitału własnego, zmianę zysku brutto w skali roku oraz wzrost przychodu w skali trzech lat, zgodnie z przedstawionym poniżej wykresem. Wykazano w nim, że dla każdego wskaźnika finansowego, w firmach posiadających niskie wyniki pod względem doświadczenia pracowników, odnotowywano najsłabsze wyniki finansowe, zaś firmy posiadające wysokie wyniki pod względem zaangażowania pracowników również najlepiej radziły sobie finansowo, na przykład:

  • Rentowność kapitału własnego: firmy z niskim współczynniku EX plasowały się o 6 pp poniżej notowania, podczas gdy firmy z silnym wynikiem EX, wyprzedzały benchmark o 3 pp.
  • Zmiana marży zysku brutto w skali roku: firmy z niskim EX – były o 10 pp poniżej notowania, zaś firmy z silnym EX o 3 pp powyżej notowania
  • Wzrost przychodów w ciągu trzech lat: firmy z niskim EX – były o 1 pp poniżej notowania, zaś firmy z silnym EX o 4 pp powyżej notowania

Employee Experience

Patrick Kulesa, Starszy Dyrektor ds. Badań w Centrum Badań i Innowacji Willis Towers Watson, powiedział: „Wiodące organizacje na świecie coraz bardziej skupiają się na doświadczeniu pracownika. Ustaliliśmy, że firmy o najlepszych wynikach bardzo mocno skupiają się na tym jak ich pracownicy czują się w organizacji, począwszy od poczucia inspiracji jej celem i zaufania w przywództwo aż do wiary w osiągnięcie swoich osobistych aspiracji. Organizacje różnią się od siebie pod względem tych czynników.”

Ankiety pracownicze Willis Towers Watson poruszają wszystkie aspekty tzw. doświadczenia pracowników – od lokalnych warunków takich jak możliwości szkoleniowe, bezpośredni przełożeni i praca zespołowa, do aspektów funkcjonowania organizacji takich jak skuteczność kadry kierowniczej, orientacja na klienta oraz konkurencyjność firmy.

Dowody w tym modelu zgromadzono na podstawie badania grupy elitarnych klientów pod względem doświadczenia pracowników, którzy są jednocześnie liderami rynku pod względem wyników finansowych. Grupa z wysokimi wynikami stanowi około 30 firm rocznie.

Czynnikiem wyróżniającym doświadczenie pracownika w grupie osiągającej wysokie wyniki jest kluczowy aspekt, który odzwierciedla sposób myślenia pracowników w najlepszych firmach, w tym:

  • Poczucie inspiracji misją i celem firmy.
  • Zdolność do spełnienia własnego potencjału oraz aspiracji pod względem kariery.
  • Głębokie zaufanie do kadry kierowniczej.
  • Poczucie mobilizacji poprzez silną orientację na klienta oraz innowację i sprawność pod względem spełniania wymogów rynku.

W odniesieniu do tych atrybutów, Young powiedział: „Najistotniejsza zmiana zachodzi poprzez transformację sposobu myślenia kierownictwa – zainspirowanie swojej organizacji celem, który chcesz osiągnąć, wzmacnianie sprawności i innowacji dającej przewagę na rynku, pomaganie swoim ludziom w osiągnięciu potencjału oraz budowanie kultury zaufania do kierownictwa. Fakt, że tak niewielu organizacjom udaje się to dobrze zrobić sugeruje, że jest to trudne. Jest to jednak ostateczny magiczny klucz do drzwi, które dzielą nas od wysokich wyników.”

Istnieje natomiast niewielka różnica pomiędzy grupą firm o wysokich wynikach a innymi firmami pod względem innych elementów doświadczenia, w tym:

  • Podstawowe zrozumienie celów pracy.
  • Wsparcie lokalnych menedżerów dla starań pracowników.
  • Organizacja pracy poprzez harmonogramy i struktury wewnętrzne, wydajne procesy i elastyczność miejsca pracy.

Kulesa dodał: „Wiele z tych podstawowych zagadnień związanych z miejscem pracy zajmuje dzisiaj organizacjom mnóstwo czasu i zasobów. Nasz model uwydatnia to, że te stawki w tabeli nie są nieistotne, ale mogę odwrócić uwagę pracowników od istotnych oznak doskonałości. Dlatego też nasz model odwołuje się do konkretnych czynników doświadczenia pracownika, które są najważniejsze dla przewidywania trwałych wyników finansowych.”

Krzysztof Gugała, Dyrektor praktyki Talenty i Wynagrodzenia w Willis Towers Watson Polska komentuje wyniki badań w sposób następujący

„Od przeszło dwóch lat pojęcie EX zdominowało dyskusję na temat związku pomiędzy zaangażowaniem pracowników a sukcesem biznesowym organizacji. Przeprowadzone badanie wskazuje zarządzającym, jakie obszary związane z ludźmi z organizacji w największym stopniu wpływają na stworzenie produktywnych, nakierowanych rzeczywiście na klienta organizacji. Tym samym uzyskujemy znakomite źródło wiedzy do ukierunkowania naszych strategii HR.

Jakże istotne jest również spostrzeżenie, iż „EX – doświadczenie pracownika, zastąpiło niejako wcześniej popularną w HR „propozycję wartości pracodawcy”. Jest to koronny argument, iż nie preferencje pracodawcy, ale potrzeby pracowników stanęły w centrum zainteresowania rozwiązań HR.”

O WILLIS TOWERS WATSON
Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) jest wiodącą, globalną firmą w branży doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego, dostarczającą rozwiązania i pomagającą klientom na całym świecie w przekształcaniu ryzyka w ścieżkę rozwoju. Korzenie Willis Towers Watson sięgają 1828 roku, firma obecnie zatrudnia 45 tysięcy pracowników w ponad 140 krajach. Opracowujemy i dostarczamy rozwiązania służące zarządzaniu ryzykiem, optymalizujące korzyści, rozwijające talenty oraz zwiększające siłę kapitału, aby chronić i wzmacniać zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby prywatne. Nasze unikalne podejście pozwala nam dostrzec newralgiczne punkty pomiędzy talentami, zasobami a pomysłami – to dynamiczna formuła, która prowadzi do osiągania satysfakcjonujących wyników w biznesie. Wspólnie uwalniamy potencjał. Więcej informacji można znaleźć pod linkiem willistowerswatson.com

Employee Insights Practice (Dział Analiz Pracowniczych) Willis Towers Watson zapewnia sprawdzone porady, przełomowe oprogramowanie i najlepszej jakości dane benchmarkowe dla ponad 500 klientów ankiet pracowniczych rocznie.

Kontakt dla mediów
Andrew Collis: +44 7932 725 267 | andrew@acolliscommunications.com
Jamie Kilduff: +44 7932 725 267 | andrew@acolliscommunications.com
Joanna Suszczyk +48 691 015 025 joanna.suszczyk@willistowerswatson.com

Joanna Suszczyk

Dyrektor Marketingu

Tel. +48 22 318 89 90

Napisz do nas

Joanna Suszczyk