Towers Watson Media

Willis Research Network
nawiązuje partnerstwo
z MITIGA Solutions

Sieć badawcza Willis Research Network nawiązuje partnerstwo z MITIGA Solutions w sprawie globalnej inicjatywy lotniczo-kosmonautycznej

Londyn 24 września 2019: Willis Research Network (WRN) ogłasza nowe partnerstwo z Mitiga Solutions, które zaoferuje przełomową prognozę dotyczącą chmur pyłu wulkanicznego i burz piaskowych klientom z branży lotnictwa i kosmonautyki w celu optymizacji zarządzania ruchem powietrznym.

Nowe partnerstwo umożliwi liniom lotniczym, lotniskom i powiązanym organizacjom zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym przewidzenie i łagodzenie wpływu naturalnych zagrożeń dla zarządzania ruchem powietrznym i działań lotniczych. Pył wulkaniczny, burze piaskowe i pył mineralny to podstawowe zagrożenia dla linii lotniczych, mające wpływ na bezpieczeństwo lotu, trasy samolotów, infrastrukturę i trwałość silników.

Mitiga Solutions potrafi ocenić zakres i wysokość wpływu tych zagrożeń niemal w czasie rzeczywistym, na każdym etapie eksploatacji samolotu jak również w sytuacjach awaryjnych, przed wystąpieniem danego zdarzenia w celu wczesnego ostrzegania i skutecznego zarządzania w sytuacji awaryjnej. Takie zdolności modelowania można również wykorzystać w celu testowania i zwiększania gotowości. Oczekuje się, że podobne postępy w modelowaniu pomogą liniom lotniczym i powiązanym organizacjom łagodzić ekspozycję, przekierowywać samoloty, zmniejszać liczbę opóźnionych i odwołanych rejsów oraz powiązane z tym straty gospodarcze.

Andrew Hall, dyrektor ds. relacji z klientem w dziale ryzyka i strategii Willis Towers Watson mówi: „Jest to doskonały przykład inwestycji i innowacji opartych na współpracy oraz determinacji Willis Towers Watson w kierunku zrozumienia ryzyka związanego z takim stałym zagrożeniem. Co najważniejsze, chodzi o zrozumienie jak zmniejszyć jego wpływ i koszt dla ekosystemu lotnictwa i zwiększyć bezpieczeństwo, wydajność i zaufanie do tak ważnego strategicznie ale wrażliwego sektora.”

Dr Rosa Sobradelo, starszy kierownik badań dla ryzyk związanych z ziemią w WRN mówi: „Jesteśmy bardzo zadowoleni z partnerstwa z Mitiga Solutions w tak ważnej inicjatywie, która zapewnia cenną analizę danych naszym klientom z sektora lotnictwa i kosmonautyki. Dzięki temu WRN wysuwa się na czołówkę nauki stosowanej w obszarze ryzyka wulkanicznego i odzwierciedla zaangażowanie firmy Willis Towers Watson w dostarczanie zindywidualizowanych rozwiązań w dziedzinie zarządzania.”

Dr Alex Martí, prezes Mitiga Solutions dodaje: „W krótkim czasie Mitiga Solutions udało się wywrzeć ogromny wpływ na branżę lotnictwa przedstawiając rozwiązania w czasie rzeczywistym i predykcyjne umożliwiające mitygowanie wpływu zagrożeń atmosferycznych dla różnych uczestników sektora lotnictwa. Partnerska współpraca w sercu naszej działalności oraz praca z Willis Towers Watson umożliwia nam pracę na większą skalę i gromadzenie argumentów na rzecz standardów w zakresie wykorzystania modeli predykcyjnych w celu poprawy bezpieczeństwa lotnictwa na całym świecie.”

W uzupełnieniu tej współpracy partnerskiej, Mitiga Solutions wzięła również udział w branżowej dyskusji panelowej na temat odporności na zmiany klimatyczne podczas konferencji lotniczej Willis Towers Watson Airport Conference 2019, która odbyłą się w siedzibie stowarzyszenia Airport Risk Community (ARC) w dniach 18-20 września w Rzymie.

O Willis Research Network
Willis Research Network (WRN) to nagradzany program współpracy pomiędzy środowiskiem nauki a branżą finansów i ubezpieczenia. Od momentu utworzenia w roku 2006, WRN poszukuje sposobów, dzięki którym wiodące na świecie organizacje badawcze mogą pomóc naszej branży w konfrontacji z wyzwaniami w zakresie zarządzania ryzykiem i budowania odporności, stanowiąc platformę przekazu pomiędzy nauką a biznesem. Poprzez WRN, Willis Towers Watson nawiązał współpracę z ponad 50 wiodącymi na świecie instytucjami promującymi naukę i nowe podejścia analityczne dla tradycyjnych problemów o największym znaczeniu dla naszych klientów i naszej branży. Więcej informacji na stronie willistowerswatson.com/wrn

O Willis Towers Watson
Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) jest wiodącą, globalną firmą w branży doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego, dostarczającą rozwiązania i pomagającą klientom na całym świecie w przekształcaniu ryzyka w ścieżkę rozwoju. Korzenie Willis Towers Watson sięgają 1828 roku, firma obecnie zatrudnia 45 tysięcy pracowników w ponad 140 krajach. Opracowujemy i dostarczamy rozwiązania służące zarządzaniu ryzykiem, optymalizujące korzyści, rozwijające talenty oraz zwiększające siłę kapitału, aby chronić i wzmacniać zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby prywatne. Nasze unikalne podejście pozwala nam dostrzec newralgiczne punkty pomiędzy talentami, zasobami a pomysłami – to dynamiczna formuła, która prowadzi do osiągania satysfakcjonujących wyników w biznesie. Wspólnie uwalniamy potencjał. Więcej informacji można znaleźć pod linkiem willistowerswatson.com

O Mitiga Solutions
Mitiga Solutions jest gałęzią Barcelona Supercomputing Center, która specjalizuje się w wysokowydajnych systemach obliczeniowych.  Posiada certyfikat Eurocontrol, a Mitiga Fall3d to model dyspersyjny obecnie używany przez Centra Doradcze Pyłu Wulkanicznego w Darwin i Buenos Aires. Centrala w Barcelonie (Barcelona Supercomputing Center) jest również oficjalnym dostawcą ostrzeżeń o burzach piaskowych i pyłowych dla Światowej Organizacji Meteorologicznej. Więcej informacji na stronie: mitigasolutions.com

O Stowarzyszeniu Airport Risk Community (ARC)
W skład stowarzyszenia ARC wchodzą kluczowi przedstawiciele branży lotniczej, a zajmuje się ono ułatwianiem globalnej łączności oraz łączeniem grup ekspertów, którzy doświadczają podobnych problemów w tej branży. ARC stanowi platformę, na łamach której WRN i Mitiga mogą udostępniać swoją wiedzę informując zarówno o pojawiających się zagrożeniach, jak i o rozwiązaniach dostępnych dla sektora lotnisk. W celu uzyskania dalszych informacji o działalności ARC prosimy o kontakt z Charlotte.Dubec@willistowerswatson.com.

Osoby kontaktowe:
Dla mediów
Annie Roberts: +44 20 3124 7080 | Annie.Roberts@willistowerswatson.com
Joanna Suszczyk +48 691 015 025 | joanna.suszczyk@willistowerswatson.com

Joanna Suszczyk

Dyrektor Marketingu

Tel. +48 22 318 89 90

Napisz do nas

Joanna Suszczyk