Towers Watson Media

Inwestycje w InsurTech wysokie
w drugim kwartale 2019

Inwestycje w InsurTech wysokie w drugim kwartale 2019; duże zainteresowanie rozwiązaniami typu Quote, Bind, Issue

Londyn, 26 lipca 2019 – inwestycje w InsurTech na całym świecie pozostają na wysokim poziomie w drugim kwartale roku 2019, stanowiąc czwarty z rzędu kwartał, w którym całość zaangażowanych funduszy przekracza 1,2 miliarda dolarów, zgodnie z nowym Briefingiem InsurTech Willis Towers Watson, wiodącej na świecie firmy z sektora rozwiązań doradczych i brokerskich (NASDAQ:WLTW).

W drugim kwartale 2019 ogłoszono 69 transakcji o całkowitej wartości 1,41 miliarda dolarów. Wartość inwestycji w firmy z sektora majątkowego i komunikacyjnego wzrosła o 283% w porównaniu z drugim kwartałem 2018r., zaś transakcji w sektorze ubezpieczeń na życie i zdrowotnych o 259%. Liczba strategicznych inwestycji dokonanych przez ubezpieczycieli (reasekurację) osiągnęła rekordową liczbę 36.

Trwająca przewaga inwestycji późniejszego etapu, zazwyczaj większych, doprowadziła do zmniejszenia całkowitego wolumenu transakcji o ponad jedną piątą, jako że liczba inwestycji na wczesnym etapie spadła do poziomu najniższego od trzeciego kwartału 2017, co wskazuje na większą dojrzałość sektora InsurTech. Finansowanie rundy zalążkowej i pierwszej w globalne start-upy z sektora InsurTech przyciągnęło 147 milionów dolarów w drugim kwartale. Z tej kwoty, 59% docelowych działalności skupiało się na dystrybucji ubezpieczeń; a oddzielnie 54% zainwestowano w firmy InsurTech spoza USA czy Wielkiej Brytanii.

Dr Andrew Johnston, Światowy Szef działu InsurTech w Willis Re mówi: „Technologia jako strategiczna oś jest teraz powszechna u niemal każdego ubezpieczyciela
i reasekuratora na świecie, jednak technologia wywodząca się z nowych obszarów InsurTech może nie być aż tak zielona i nie mieć aż tak dużego znaczenia jak wskazywały na to nadzieje lub co najmniej przewidywania wielu obecnych graczy. Chociaż podtrzymujemy naszą stanowczą opinię co do wartości jaką tworzą niektóre firmy InsurTech, zachowujemy również realistyczny pragmatyzm.”

Najnowszy Briefing skupia się na narzędziach wsparcia z obszaru wyceny, potwierdzenia i wystawienia polisy (ang. quote, bind, issue). W kwartale drugim widoczne są: Simply Business, brytyjska platforma dystrybucyjna dla ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w małych firmach i dla wynajmujących; amerykański InsurTech Bindable, który ułatwia wydajną dystrybucję poprzez kojarzenie grup kupujących; niemiecki massUp, który zapewnia ubezpieczycielom platformę sprzedaży mikroubezpieczeń; oraz Confused.com, wiodąca brytyjska porównywarka cen.

Briefing zawiera również rozmowę z Johnem Chambersem, Dyrektorem ds. Innowacji i Rozwoju Korporacyjnego w AEGIS London i pionierem opracowanego tam systemu Opal quote & bind; artykuł o BrovadaOne, która umożliwia przetwarzanie polis i danych w czasie rzeczywistym; przywództwie myśli Bena Nichollsa, światowego lidera Alternatywnych Działań Dystrybucyjnych w Willis Re; oraz analizę PolicyBazaar, największą w Indiach stronę internetową umożliwiającą porównania ubezpieczeń, która niedawno zdobyła 152 miliony dolarów dodatkowego finansowania.

Ben Nicholls, światowy lider Alternatywnych Działań Dystrybucyjnych w Willis Re, mówi: „Nie ma powodu, dla którego sektor ubezpieczeń komercyjnych na całym świecie, w większości obszarów działalności, nie mógłby korzystać z bardziej powszechnego wsparcia poprzez szybszy dostęp do odpowiednich platform typu Quote, Bind, Issue. Jednak tylko niewielu wyspecjalizowanych ubezpieczycieli rozpoczęło ekstensywne wykorzystanie systemów opartych na należytych podstawach technologicznych. Ewolucja jest dość powolna, ale widujemy obecnie szereg firm w sektorze InsurTech, które najwyraźniej to rozpracowały.”

Przeczytaj pełny raport tutaj.

O Willis Re
Jeden z wiodących brokerów reasekuracji, Willis Re to spółka znana ze światowej klasy zdolności analitycznych, które łączy z wiedzą ekspercką w dziedzinie reasekuracji tworząc pełną i zintegrowaną ofertę, która pomaga klientom zwiększyć wartość swojej działalności. Willis Re zaspokaja potrzeby w zakresie zarządzania i transferu ryzyka dla swojej zróżnicowanej, globalnej bazy klientów, do których zaliczają się wiodący światowi ubezpieczyciele i reasekuratorzy, jak również krajowe systemy ochrony przed katastrofami naturalnymi w wielu krajach na całym świecie. Globalny zespół ekspertów oferuje usługi i doradztwo umożliwiające klientom podjęcie lepszych decyzji reasekuracyjnych i negocjowanie optymalnych warunków. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę willisre.com.

O WILLIS TOWERS WATSON

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) jest wiodącą, globalną firmą w branży doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego, dostarczającą rozwiązania i pomagającą klientom na całym świecie w przekształcaniu ryzyka w ścieżkę rozwoju. Korzenie Willis Towers Watson sięgają 1828 roku, firma obecnie zatrudnia 45 tysięcy pracowników w ponad 140 krajach. Opracowujemy i dostarczamy rozwiązania służące zarządzaniu ryzykiem, optymalizujące korzyści, rozwijające talenty oraz zwiększające siłę kapitału, aby chronić i wzmacniać zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby prywatne. Nasze unikalne podejście pozwala nam dostrzec newralgiczne punkty pomiędzy talentami, zasobami a pomysłami – to dynamiczna formuła, która prowadzi do osiągania satysfakcjonujących wyników w biznesie. Wspólnie uwalniamy potencjał. Więcej informacji można znaleźć pod linkiem willistowerswatson.com

Osoby kontaktowe:

Dla mediów

Annie Roberts: +44 20 3124 7080 | Annie.Roberts@willistowerswatson.com
Dla inwestorów
Rich Keefe: +1 215 246 3961 | Rich.Keefe@willistowerswatson.com

Joanna Suszczyk

Dyrektor Marketingu

Tel. +48 22 318 89 90

Napisz do nas

Joanna Suszczyk