Towers Watson Media

Willis Re informuje, że całkowity kapitał
przeznaczony na reasekurację obniżył się
o 5 % na koniec roku 2018

Willis Re informuje, że całkowity kapitał przeznaczony na reasekurację obniżył się o 5 % na koniec roku 2018

Rynek światowy, 6 maja 2019: Całkowity kapitał przeznaczony na  reasekurację wyniósł 462 miliardy dolarów na koniec roku 2018. Największy udział w tej kwocie stanowi całkowity kapitał akcjonariuszy 32 spółek reasekuracyjnych notowanych w indeksie reasekuracyjnym Willis Reinsurance Index, który spadł o 10% do 335,7 miliarda dolarów w porównaniu do  wzrostu o 8% w 2017r. Drugą pod względem wielkości częścią składową są alternatywne źródła kapitału, które w  odróżnieniu od kapitału mierzonego Indeksem wzrosły o 6%. Takie są wnioski wynikające z najnowszego raportu Reinsurance Market Report  opublikowanego przez Willis Re, spółkę reasekuracyjną należącą do Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) wiodącej światowej firmy oferującej usługi doradcze i brokerskie.

Kapitał mierzony indeksem zmniejszył się o 13,7 miliarda dolarów z uwagi na wyjście spółek Validus i XL Catlin wynikające z fuzji i przejęć. Spółki wypłaciły większość dochodu netto wynoszącego 20,5 miliarda dolarów w postaci dywidend i transakcji wykupu, które razem pomniejszyły kapitał mierzony indeksem o 17,6 miliarda dolarów. Poziom wypłat wyniósł zatem 86% dochodu netto. Całkowity spadek kapitału mierzonego indeksem spowodowany był niezrealizowaną amortyzacją inwestycji w wysokości 21,4 miliarda dolarów, głównie z powodu spadków na rynkach kapitałowych i wzrostu rentowności obligacji. Szczególnie wysoki poziom niezrealizowanej amortyzacji inwestycji, w wysokości 10,2 miliarda dolarów, odnotowała firma National Indemnity.

Firma Willis Re przeprowadziła bardziej dogłębną analizę podgrupy reasekuratorów w obrębie Indeksu, którzy ujawnili istotne informacje w związku ze stratami spowodowanymi przez katastrofy naturalne oraz zwolnieniem rezerw z roku ubiegłego. Analiza pokazała, że raportowany wskaźnik rentowności kapitału własnego (RoE) dla tej podgrupy wzrósł z wartości 1,4% w 2017r., spowodowanej katastrofami naturalnymi, do poziomu 4,2%. Przyjmując standardowy wskaźnik wynikający ze strat wskutek katastrof naturalnych (4%) oraz po usunięciu korzyści wynikających ze zwolnienia rezerw, uzyskano w tej podgrupie bazowy wskaźnik RoE w wysokości 2,7% w porównaniu z wartością 3,8% w 2017r.

Głównym czynnikiem poprawy raportowanego RoE w tej podgrupie i spadku bazowego RoE był wskaźnik szkodowo-kosztowy.  Wskaźnik szkodowo-kosztowy w tej podgrupie uległ poprawie z poziomu 107,4% w 2017r. do 99,2%. Jednak, odjęcie 4,6 punktów procentowych na zwolnienie rezerw (nieznacznie mniej niż w 2017r.) oraz 8,6 punków procentowych na straty spowodowane katastrofami naturalnymi (istotny spadek w porównaniu z 18,1 punktów procentowych za 2017r.) daje wynik w postaci wskaźnika szkodowo-kosztowego dla roku  po katastrofach naturalnych na poziomie 95,3% dla tej podgrupy, co stanowi wynik gorszy od uzyskanego w 2017r wskaźnika 94,6%.

James Kent, CEO Willis Re stwierdził: „Łączna wysokość kapitału własnego akcjonariuszy w obrębie Indeksu ucierpiała ze względu na niezrealizowane straty inwestycyjne, które były związane z czynnikami zewnętrznymi, a na które ubezpieczyciele nie mieli wpływu, jak również ze względu na wykupy akcjonariuszy oraz dywidendy.  Raport wskazuje, że działania naprawcze podjęte przez wielu ubezpieczycieli w 2018r. były niezbędne i dostrzegamy przyspieszenie tych działań w roku 2019 przejawiające się dążeniem spółek do poprawy warunków i stawek w celu  zwiększenia RoE.

Pobierz Raport:  „Willis Re Reinsurance Market Report” ukazuje się dwa razy w roku i przedstawia dogłębną analizę stanu i wyników rynków reasekuracyjnych. Analiza oparta jest na grupie spółek figurujących w Indeksie Reasekuracji Willis (Willis Reinsurance Index). W 2018 roku w Indeksie znajdowały się 32 spółki z całego świata.

O Willis Re
Willis Re to jeden z wiodących brokerów reasekuracyjnych,  znany ze światowej klasy możliwości  analitycznych, które łączy z wiedzą ekspercką w dziedzinie reasekuracji tworząc pełną i zintegrowaną ofertę, która pomaga klientom rozwijać swoją działalność. Willis Re zaspokaja potrzeby swoich klientów w zakresie zarządzania ryzykiem  i transferu ryzyka, do klientów Willis Re zaliczają się wiodący światowi ubezpieczyciele i reasekuratorzy, jak również narodowe fundusze ochrony przed katastrofami naturalnymi w wielu krajach na całym świecie. Światowy zespół ekspertów oferuje usługi i doradztwo umożliwiające klientom podjęcie lepszych decyzji reasekuracyjnych i negocjowanie optymalnych warunków. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę willisre.com.

O WILLIS TOWERS WATSON
Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) jest wiodącą, światową firmą w branży doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego dostarczającą rozwiązania i pomagającą klientom na całym świecie w przekształcaniu ryzyka w ścieżkę rozwoju. Historia Willis Towers Watson sięga 1828 roku, firma obecnie zatrudnia 45 tysięcy pracowników w ponad 140 krajach. Opracowujemy i dostarczamy rozwiązania służące zarządzaniu ryzykiem, optymalizujące korzyści, rozwijające talenty oraz zwiększające siłę kapitału, aby chronić i wzmacniać zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby prywatne. Nasze unikalne podejście pozwala nam dostrzec newralgiczne punkty pomiędzy talentami, zasobami a pomysłami – to dynamiczna formuła, która prowadzi do osiągania satysfakcjonujących wyników w biznesie. Wspólnie uwalniamy potencjał. Więcej informacji można znaleźć pod linkiem willistowerswatson.com

Osoby kontaktowe:
Dla mediów
Annie Roberts: +44 20 3124 7080 | Annie.Roberts@willistowerswatson.com
Dla inwestorów
Rich Keefe: +1 215 246 3961 | Rich.Keefe@willistowerswatson.com

Joanna Suszczyk

Dyrektor Marketingu

Tel. +48 22 318 89 90

Napisz do nas

Joanna Suszczyk