Towers Watson Media

Pierwszy istotny spadek pojemności
ubezpieczeniowej na rynku
przetwórstwa energii od roku 2001

„Pierwszy istotny spadek pojemności ubezpieczeniowej na rynku przetwórstwa energii  od roku 2001" według przeglądu rynku energetycznego Willis Towers Watson (Energy Market Review) 2019

LONDYN, 10 kwietnia 2019r. - Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW), wiodąca światowa firma świadcząca usługi doradcze, brokerskie i inne rozwiązania, opublikowała dzisiaj swój przegląd rynku energetycznego (Energy Market Review 2019), który podkreśla spadek pojemności ubezpieczeniowej  w sektorze przetwórstwa energii (downstream), spowodowany szeregiem czynników, w tym trwającymi stratami i brakiem rentowności sektorów powiązanych, takich jak sektor elektroenergetyki, wydobywczy i energii odnawialnych.

Wśród kluczowych ustaleń z rynku ubezpieczeniowego opublikowanych w przeglądzie czytamy:

  • Pojemność: Pojemność  rynku wydaje się być zmienna, odnotowano bardzo niewielki wzrost na rynku wydobywczym (z 7751 miliona dolarów do 8109 miliona dolarów), natomiast jednocześnie miał miejsce spadek na rynku przetwórstwa (z 6808 miliona dolarów do 6248 miliona dolarów) po raz pierwszy od sytuacji, która powstała w następstwie tragedii z 11 września 2001.
  • Szkody: Kolejny rok w sektorze wydobywczym upłynął pod znakiem niewielkiej straty, hamując umacniającą się dynamikę na rynku. Jednak szkody  na wiertniach i innych elementach infrastruktury lądowej powodują obecnie niepokój ubezpieczycieli. Tymczasem w sektorze przetwórstwa odnotowano kolejny rok poważnych strat, podczas gdy ostatnie porównywalnej wielkości szkody odnotowane w Darwin, w Australii doprowadziły do poważnego niepokoju na rynku budowlanym, który i tak już zmaga się z problemami.
  • Poziomy stawek ubezpieczeniowych : Poza przypadkami, w których cieszące się zainteresowaniem programy poddano ekstensywnym przekształceniom lub doszło do istotnej zmiany profilu ryzyka, w prawie każdym programie stawki ulegają zwiększeniu w pewnej formie (jedynym wyjątkiem będzie rosnący rynek ubezpieczeń energetycznych w Chinach). Na rynkach wydobywczym (upstream) i odpowiedzialności cywilnej (liability) wzrost będzie stosunkowo łagodny, natomiast inaczej sytuacja kształtuje się na rynku przetwórstwa energii (downstream) i budownictwa, gdzie, w przypadku niektórych ubezpieczycieli, walka o przetrwanie wchodzi obecnie w decydującą fazę.
  • Rentowność: Zasadniczo rynek wydobywczy nadal generuje zyski z underwritingu, chociaż jesteśmy zdania, że sytuacja ta mogłaby dość łatwo ulec zmianie, gdyby pogorszyły się obecnie łagodne tendencje spadkowe. Natomiast w przypadku sektora przetwórczego, perspektywy dla tego portfela zarysowują się dość mizernie, o ile nie nastąpi poprawa katastrofalnych wyników, jakie odnotowali ci ubezpieczyciele w ciągu ostatnich kilku lat.

Graham Knight, Kierownik działu zasobów naturalnych na Wielką Brytanię w Willis Towers Watson, komentuje: „Tegoroczny przegląd rynku energetycznego podkreśla zmienność jako nieodłączną cechę rynków ubezpieczeniowych, które obecnie wskazują coraz więcej cech umacniania. W pełnym wyzwań otoczeniu rynkowym, musimy dostosować się do sposobu, w jaki określa się, zbiera i prezentuje ubezpieczycielom ryzyko w branży energetycznej, w erze panowania tzw. "Big Data" oraz musimy w sposób niestrudzony poszukiwać świeżych pomysłów na nowe wartościowe produkty i usługi dla sektora energetyki.”

Raport analizuje również szereg problemów sektora, w tym rosnące zagrożenia natury geopolitycznej, takie jak ryzyko w sieci oraz ryzyko zmiennych warunków handlowych i politycznych, które to czynniki coraz bardziej niepokoją klientów w sektorze energetyki.  Raport podkreśla rosnące zagrożenie w związku z rządowymi zmianami regulacyjnymi wokół ochrony klimatu, które mogą mieć poważny wpływ na sektor energetyczny.

Link do raportu

 

O WILLIS TOWERS WATSON
Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) jest wiodącą, globalną firmą w branży doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego, dostarczającą rozwiązania i pomagającą klientom na całym świecie w przekształcaniu ryzyka w ścieżkę rozwoju. Korzenie Willis Towers Watson sięgają 1828 roku, firma obecnie zatrudnia 45 tysięcy pracowników w ponad 140 krajach. Opracowujemy i dostarczamy rozwiązania służące zarządzaniu ryzykiem, optymalizujące korzyści, rozwijające talenty oraz zwiększające siłę kapitału, aby chronić i wzmacniać zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby prywatne. Nasze unikalne podejście pozwala nam dostrzec newralgiczne punkty pomiędzy talentami, zasobami a pomysłami – to dynamiczna formuła, która prowadzi do osiągania satysfakcjonujących wyników w biznesie. Wspólnie uwalniamy potencjał. Więcej informacji można znaleźć pod linkiem willistowerswatson.com

KONTAKT DLA MEDIÓW
Joanna Suszczyk
Tel. 691 015 025
Joanna.Suszczyk@willistowerswatson.com

Joanna Suszczyk

Dyrektor Marketingu

Tel. +48 22 318 89 90

Napisz do nas

Joanna Suszczyk