Towers Watson Media

Wiele mniejszych katastrof
odpowiedzialnych za średnie straty w roku 2018

Wiele mniejszych katastrof odpowiedzialnych za średnie straty objęte ubezpieczeniem w roku 2018

Informacje ze świata, luty 2019 r.  Ubezpieczone straty będące wynikiem poważnych katastrof naturalnych w 2018 r. wyniosły w sumie około 71,5 mld USD, niewiele więcej niż średnia roczna od 2011 r., co stanowi trzecią najwyższą sumę w ciągu ośmioletniego okresu, zgodnie z raportem dot. katastrof naturalnych Summary of Natural Catastrophe Events 2018 opublikowanym dziś przez Willis Re, oddział reasekuracji Willis Towers Watson, wiodącego globalnego doradcy, firmy zajmującej się sprzedażą i oferowaniem rozwiązań (NASDAQ: WLTW).

Średnia jest podnoszona w górę o najwyższe roczne straty w wysokości 120 mld USD w 2011 r. i 143 mld USD w 2017 r. W przeciwieństwie do poprzednich szczytowych lat, w których jedna lub dwie katastrofy naturalne przyczyniły się do dużego procentu całkowitych strat z tytułu ubezpieczenia, brak takich ważnych wydarzeń przyczynia się do poziomu strat w 2018 r.  Przeciwnie, suma strat powstaje w wyniku serii niewielkich i średnich zdarzeń

Ubezpieczone strat wynikających z katastrof naturalnych od 2011, mld. USD
2011 120
2012 60
2013 35
2014 33
2015 23
2016 39,5
2017 143
2018 71,5
Średnia 65,6

* Dane szacunkowe Willis Re, przedstawione w USD według kursów wymiany na dzień 1 grudnia dla roku rozliczeniowego

Największą pojedynczą stratą ubezpieczeniową był huragan Michael, który będzie kosztował reasekuratorów od 6,0 do 10,0 miliardów dolarów. Łączne straty z pożarów w Carr, Mendocino, Camp i Woolsey wynoszą około 15 miliardów dolarów. Tajfun Jebi w Japonii był odpowiedzialny za szacunkowe średnie straty w wysokości 6,6 miliarda USD.  Największą stratą w Europie była burza śnieżna Friederike, ze stratami w wysokości około 2,0 miliarda dolarów. W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach nie wystąpiły pojedyncze poważne straty z tytułu klęsk żywiołowych.

Karl Jones, dyrektor zarządzający i szef działu International Catastrophe Analytics w Willis Re, powiedział, że rok 2018 był niezwykły. „W branży wystąpiło wiele średniej wielkości klęsk żywiołowych. Trzy wydarzenia - Pożar w Camp, Tajfun Jebi i Huragan Michael - były odpowiedzialne za co najmniej miliardowe straty objęte ubezpieczeniem, gdzie sam Pożar w Camo prawdopodobnie przekroczy 10 miliardów dolarów. Jednak duża liczba mniejszych strat w miliardach dolarów, głównie w postaci burz, przyczyniła się do kosztownych strat w roku 2018. Z wyjątkiem głównych pożarów w Kalifornii, straty te są zgodne z oczekiwaniami, ale ich częstotliwość jest niezwykła.”

Vaughn Jensen, wiceprezes i szef działu analizy katastrof w Ameryce Północnej w Willis Re, powiedział: „Branża reasekuracyjna i ubezpieczeniowa pochłonęła obecnie ponad 200 miliardów dolarów w związku ze stratami spowodowanymi przez katastrofy naturalne w ciągu dwóch lat. Zostało sprawdzone, szczególnie na rynku ILS, że ogólna kapitalizacja sektora pozostaje bardzo silna. Rozmieszczenie mniejszych katastrof w 2018 roku dało retrocesjonariuszom i agencjom reasekuracyjnym trochę oddechu i spowodowało, że wielu ubezpieczycieli ponownie zastanowiło się nad swoimi limitami.  Szereg burz może również prowadzić do ponownego rozpatrzenia klauzul dotyczących godzin przez cedentów i reasekuratorów.  W związku z tym niezwykłym doświadczeniem spodziewamy się dalszych regulacji programu reasekuracji w ciągu roku.”

Potencjalne miliradowe klęski żywiołowe w 2018 r.
Zdarzenie

Data

Strata objęta ubezpieczeniem, mld. $
Szacunkowa ocena zakresu strat*

Pożar w Camp 8 - 25 listopada 6,0 - 10,75
Tajfun Jebi 27 sierpnia - 5 września 3,0 - 10,25
Huragan Michael 10 - 12 października 6,0 - 10,0
Trzęsienie ziemi na Zakynthos 26 października 2,3 - 9,1
Huragan Florence 13 - 19 września 1,7 - 5,0
Pożar w Woolsey 8 - 21 listopada 1,5 - 4,5
Tajfun w Trami 20 września - 1 października 0,63 - 4,1
Powodzie, Japonia 3 - 9 lipca 1,46 - 3,72
Burza śnieżna „Bestia ze Wschodu”’ 25 lutego - 5 marca 3,28
Friederike 17 - 18 stycznia 1,9 - 2,1
Tajfun Mangkhut 7 - 17 września 2,0
Burglind 2 - 3 stycznia 0,86 - 1,0
Groźne burze, zachodnia Europa maj - czerwiec 1,0

* Szczegółowe dane można znaleźć w kompletnym raporcie  Willis Re i opublikowanych danych szacunkowych, zaprezentowanych w USD zgodnie z kursami wymiany na dzień 1 grudnia 2018 r.

Zobacz pełny raport tutaj.

O Willis Re
Jeden z wiodących światowych brokerów reasekuracyjnych, Willis Re, znany jest ze światowej klasy funkcji analitycznych, które łączy z doświadczeniem w zakresie reasekuracji w płynnej, zintegrowanej ofercie stanowiącej pomoc dla klientów zmierzającą do zwiększenia wartości ich działalności.  Willis Re świadczy usługi zarządzania ryzykiem i transferu ryzyka dla zróżnicowanej, globalnej bazy klientów, która obejmuje wszystkie najważniejsze na świecie towarzystwa ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, a także krajowe programy zarządzania kryzysowego w wielu państwach na całym świecie.  Globalny zespół ekspertów oferuje usługi i porady, które mogą pomóc klientom w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących reasekuracji i negocjowaniu optymalnych warunków.  Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź willisre.com.

O Willis Towers Watson
Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) jest wiodącą, globalną firmą w branży doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego, dostarczającą rozwiązania i pomagającą klientom na całym świecie w przekształcaniu ryzyka w ścieżkę rozwoju. Korzenie Willis Towers Watson sięgają 1828 roku, firma obecnie zatrudnia 40 tysięcy pracowników w ponad 140 krajach.
Opracowujemy i dostarczamy rozwiązania zarządzające ryzykiem, optymalizujące korzyści, rozwijające talenty oraz zwiększające moc kapitału, by chronić i wzmacniać instytucje oraz osoby prywatne. Nasza wyjątkowa perspektywa umożliwia nam dostrzeganie istotnych punktów stycznych między talentami, zasobami a pomysłami — to dynamiczna formuła, która napędza wyniki w biznesie.
Wspólnie uwalniamy potencjał. Więcej informacji dostępnych pod linkiem willistowerswatson.com

Dane kontaktowe:

Media
Annie Roberts: +44 20 3124 7080 | Annie.Roberts@willistowerswatson.com

Inwestorzy
Rich Keefe: +1 215 246 3961 | Rich.Keefe@willistowerswatson.com

Joanna Suszczyk

Dyrektor Marketingu

Tel. +48 22 318 89 90

Napisz do nas

Joanna Suszczyk