Towers Watson Media

Wzrost rynku instrumentów finansowych
powiązanych z ubezpieczeniem
(insurance-linked securities – ILS)

Wzrost rynku instrumentów finansowych powiązanych z ubezpieczeniem (insurance-linked securities – ILS), który w roku 2018 osiągnął wartość 93 miliardów USD, dobrze wróży dla utrzymania tempa wzrostu rynku

INFORMACJE ZE ŚWIATA, luty 2019 r. Zgodnie z newsletterem: Aktualne informacje na temat rynku ILS ILS Market Update wydawanym przez Willis Re (Wydział ds. Reasekuracji Willis Tower Watson, globalnej firmy oferującej usługi w zakresie doradztwa, pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz rozwiązań (notowanej na giełdzie NASDAQ: kod notowań WLTW), w 2018 r. miał miejsce dalszy wzrost rynku ILS, który osiągnął 93 mld USD niewypłaconego kapitału z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, pomimo spowolnienia w ostatnim kwartale roku.

Wobec dużej liczby mniejszych katastrofalnych wydarzeń, jakie miały miejsce w roku 2018, emisja obligacji zabezpieczonych ubezpieczeniami innymi niż ubezpieczenia na życie utrzymała się na dotychczasowym poziomie. Uzyskano nowy kapitał w wysokości ok. 9,2 mld USD, co oznaczało, że wielkość obrotów w roku 2018 była zbliżona do poziomu rekordowego w całym okresie działalności. W ramach kwoty 535 mln USD w formie obligacji wyemitowanych w IV kwartale 2018 r. kwota 125 mln USD jest przeznaczona na ochronę na podstawie polis od pożarów lasów w Kalifornii, kwota 200 mln USD jest przeznaczona na rekordową ochronę z tytułu ubezpieczenia wieloryzykowego, zaś kwota 210 mln USD jest przeznaczona na ochronę od ryzyk związanych z trzęsieniami ziemi w Stanach Zjednoczonych (ubezpieczenie pracowników od skutków nieszczęśliwych wypadków - workers’ compensation).

Według raportu linie podziału w obrębie papierów wartościowych typu ILS są płynne; w miarę jak spółki przekazujące i pośrednicy dokonują wyboru spośród szeregu obligacji katastroficznych, sidecarów1 oraz innych skolateralizowanych ILS po to, aby znaleźć najlepsze narzędzie pozwalające odpowiedzieć na określone wyzwania, kontynuować opracowywanie nowych rozwiązań oraz ulepszać istniejące struktury. Raport przyznaje, że takie zatarcie kategorii powinno wspomóc rynek ILS w przezwyciężeniu problemów, w tym niezwłocznego zgłaszania strat, dokładności wyceny, zwalniania zabezpieczeń oraz rolowania (kumulacji) oraz zwiększonej płynności. Dwustronna przejrzystość jest kluczowa zarówno dla przekazujących spółek oraz dla inwestorów, zaś rozwiązanie wielu szczególnych wyzwań wydaje się być pod ręką. 

„Jesteśmy świadkami konwergencji” twierdzi William Dubinsky, Dyrektor Zarządzający i Dyrektor ds. ILS w Willis Towers Watson Securities. „W chwili obecnej ogólna liczba papierów wartościowych typu ILS stanowi o wiele bardziej znaczącą ocenę wielkości rynku niż skupienie się na emisji jedynie obligacji katastrofalnych i sidecarów. Możliwość emisji ILS-ów i produktów w sposób organiczny i dynamiczny rośnie w miarę, jak luki pomiędzy różnymi produktami i podsektorami wypełniają się, zaś innowacyjność i uwarunkowania rynkowe stwarzają nowe możliwości i produkty. Nasze przekonanie że nowe rozwiązania pojawią się szybko, umożliwia nam ocenę perspektywy dla ILS w roku 2019, jako pozytywnej.”

Cały raport można pobrać tutaj.

Informacje na temat Willis Re
Spółka Willis Re, jeden z wiodących światowych brokerów reasekuracyjnych, słynie ze swoich możliwości analitycznych światowej klasy, które łączy ze swoim doświadczeniem w zakresie reasekuracji w jednolitą zintegrowaną ofertę, która umożliwia klientom zwiększyć wartość ich przedsiębiorstwa. Willis Re zaspokaja potrzeby w zakresie zarządzania ryzykiem i przeniesienia ryzyka zróżnicowanej globalnej grupy klientów, która obejmuje wszystkich wiodących światowych ubezpieczycieli i reasekuratorów, a także obsługuje narodowe plany ograniczania skutków katastrof w wielu krajach na całym świecie. Globalny zespół ekspertów w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oferuje usługi i porady, które umożliwiają klientom podjęcie lepszych decyzji w zakresie reasekuracji oraz wynegocjowanie optymalnych warunków. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej: willisre.com.

Informacje na temat Willis Towers Watson Securities 
Spółka Willis Towers Watson Securities, która prowadzi biura w Nowym Jorku, Londynie, Hong Kongu i w Sydney, świadczy doradztwo na rzecz spółek prowadzących działalność w sektorze ubezpieczeń i reasekuracji w odniesieniu do produktów rynku kapitałowego, a także występuje w charakterze gwaranta lub agenta w przypadku emisji na rynku pierwotnym, działając jako dział obrotu papierami wartościowymi powiązanymi z ubezpieczeniami na rynku wtórnym oraz angażując się w rynki kapitałowe ogólne oraz doradztwo strategiczne. Willis Towers Watson Securities to nazwa handlowa używana przez Willis Securities, Inc. (w skrócie „WSI”) – podmiot będący licencjonowanym brokerem – dealerem, który uzyskał licencję od amerykańskiej Organizacji Nadzoru Finansowego (FINRA) i jest przez nią nadzorowany, a także jest członkiem Korporacji Ochrony Inwestorów w Papiery Wartościowe (SIPC). Willis Towers Watson Securities Europe Limited (spółka wpisana do rejestru spółek pod numerem 2908053 oraz pod numerem ARBN: 604 264 557) (w skrócie „WTW Securities Europe”) to przedsiębiorstwo inwestycyjne, które uzyskało licencję od brytyjskiego finansowego organu nadzorczego: Financial Conduct Authority i jest przez niego nadzorowane. Willis Towers Watson Securities (Hong Kong) Limited („WTW Securities (HK)”) to podmiot, który uzyskał licencję od Komisji ds. Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych w Hong Kongu (Hong Kong Securities and Futures Commission) i jest przez nią kontrolowany.

O Willis Towers Watson

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) jest wiodącą, globalną firmą w branży doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego, dostarczającą rozwiązania i pomagającą klientom na całym świecie w przekształcaniu ryzyka w ścieżkę rozwoju. Korzenie Willis Towers Watson sięgają 1828 roku, firma obecnie zatrudnia 40 tysięcy pracowników w ponad 140 krajach.
Opracowujemy i dostarczamy rozwiązania zarządzające ryzykiem, optymalizujące korzyści, rozwijające talenty oraz zwiększające moc kapitału, by chronić i wzmacniać instytucje oraz osoby prywatne. Nasza wyjątkowa perspektywa umożliwia nam dostrzeganie istotnych punktów stycznych między talentami, zasobami a pomysłami — to dynamiczna formuła, która napędza wyniki w biznesie.
Wspólnie uwalniamy potencjał. Więcej informacji dostępnych pod linkiem willistowerswatson.com

Osoby ds. kontaktów:

Dla przedstawicieli mediów
Annie Roberts: +44 20 3124 7080 | Annie.Roberts@willistowerswatson.com

Dla inwestorów
Rich Keefe: +1 215 246 3961 | Rich.Keefe@willistowerswatson.com

1 tj. wehikułów prawno-finansowych specjalnego przeznaczenia, w ramach których zewnętrzni prywatni inwestorzy (np. fundusze hedgingowe) współpracują z istniejącymi reasekuratorami w celu zapewnienia zdolności do zapewnienia retrocesji majątkowych ubezpieczeń katastrofalnych lub innych krótkoterminowych rodzajów działalności

Joanna Suszczyk

Dyrektor Marketingu

Tel. +48 22 318 89 90

Napisz do nas

Joanna Suszczyk