Towers Watson Media

Willis Towers Watson
wzywa do zmiany w branży
funduszy hedgingowych

Willis Towers Watson wzywa do zmiany w branży funduszy hedgingowych

  • Firma przedstawia nowe podejście do inwestowania w fundusze hedgingowe
  • Zarządzający funduszami muszą przyjmować większe ryzyko
    i pokonywać trudności strukturalne
  • Proaktywny projekt rozwiązań w zakresie funduszy hedgingowych wymagał zapewniania wartości i uzasadnienia roli portfela

INFORMACJE ZE ŚWIATA, luty 2019 r. – Według nowego opracowania przygotowanego przez Willis Towers Watson, inwestorzy muszą zmienić swoje podejście do funduszy hedgingowych w obliczu trudności strukturalnych, z którymi mierzy się branża.

Willis Towers Watson argumentuje w swoim opracowaniu zatytułowanym ‘The New Way’, że przewaga konkurencyjna zapewniana przez fundusze hedgingowe jest stopniowo zmniejszana przez ograniczenia strukturalne, raczej niż tylko makroekonomiczne; głównie dlatego, że branża skupia się na ryzyku korporacyjnym,
a nie na ryzyku inwestycyjnym.

Zrównoważony zwyżkujący rynek akcji oraz umiarkowana zmienność rynku przyczyniły się do zmniejszenia wartości współczynnika alfa w ostatnich latach, jednak dane wskazują, że fundusze hedgingowe nie przyjmują wystarczającego ryzyka, aby zapewniać atrakcyjne wyniki w każdym środowisku:

W takiej sytuacji inwestorzy nie powinni czekać na zmianę warunków rynkowych,
a zamiast tego powinni przyjąć trzy zasady wprowadzając rozwiązania dotyczące funduszy hedgingowych do portfeli instytucjonalnych:

1. Specjalizacja i selekcja

Zarządzający funduszami rzadko kiedy są najlepsi w swojej klasie w wielu dyscyplinach, dlatego też osoby wybierające fundusze powinny unikać zbyt zróżnicowanych funduszy, a raczej powinny identyfikować zarządzających, którzy mają wyjątkową przewagę konkurencyjną w określonym obszarze i wyodrębnić umiejętności tego specjalisty, aby opracować konkretne rozwiązanie.

Takie podejście może uwzględniać wyodrębnianie najlepszych elementów
z dominujących instrumentów lub instrumentów opartych na wielu strategiach, wolnych od przekonania o „asekuracji” w postaci zarządzania ryzykiem, które może blokować stopy zwrotu.

2. Proaktywne projektowanie

Inwestorzy nie powinni po prostu akceptować dostępnych produktów, a raczej powinni wpływać na zarządzających, aby tworzyli innowacyjne nowe zlecenia, zaprojektowane w kontekście większych portfeli.

Dzięki współpracy z zarządzającymi funduszami hedgingowymi inwestorzy mogą przesunąć uwagę zarządzających z ryzyka korporacyjnego (skupianie się na stabilności bazowych przychodów z zarządzania) z powrotem na ryzyko inwestycyjne, pozwalający tym samym na zakładanie odpowiedniego poziomu ryzyka.

3. Zapewnianie lepszego stosunku wartości do ceny

Struktury opłat, wydatki i wszystkie koszty powinny być przejrzyste i zapewniać dopasowanie pomiędzy zarządzającymi funduszami hedgingowymi i końcowymi klientami. Zarządzający powinni być wynagradzani za wartość współczynnika alfa, ale opłaty powinny odzwierciedlać strukturę kosztów zarządzających, bazową strategię oraz poziom ryzyka.

Sara Rejal, Global Head of Liquid Diversifying Strategies mówi: „Jesteśmy przekonani, że fundusze hedgingowe wciąż mają wyjątkową przewagę konkurencyjną
i jasną rolę do odegrania w portfelach instytucjonalnych, w dużej mierze ze względu na swoją elastyczną politykę inwestycyjną.

Jednakże w ostatnich latach fundusze hedgingowe zaczęły za bardzo skupiać się na kwestiach, które mają marginalne znaczenie dla wyników inwestycyjnych. Samo zakładanie, że sytuacja makroekonomiczna poprawi się i zwiększy stopy zwrotu jest strategią opartą na nadziei, natomiast my zachęcamy inwestorów do przyjęcia nowego podejścia, aby zapewnić, że wybierają odpowiednich zarządzających, a także właściwe zlecenie i strukturę opłat dla swoich portfeli funduszy hedgingowych”.

Patrzenie w przyszłość: bardziej korzystne środowisko

W perspektywie średnioterminowej środowisko makroekonomiczne powinno stać się lepiej dopasowane do funduszy hedgingowych. Możliwość wolniejszego i regionalnie zróżnicowanego globalnego wzrostu daje oznaki zmienności rynku z potencjalnie większym ryzykiem spadku, co sprawi, że rynek akcji i rynek kredytowy staną się bardziej wrażliwe na spadki cen. Faktycznie doszło już do rozbieżności polityki banku centralnego, a korelacja pomiędzy akcjami nie jest na historycznie niskim poziomie, co sugeruje większy poziom rozproszenia i dużo bogatszy zestaw możliwości.

Jest to także taki rodzaj środowiska, w którym fundusze hedgingowe mogą poprawić cechy ochrony całego portfela przed spadkiem wartości.

Uwagi dla redaktorów

1Rys. 1: Miesięczna wartość współczynnika alfa to pozostałość kroczącej regresji,
w przypadku której 36-miesięczna wartość współczynnika beta indeksu HFRI
w stosunku do indeksu S&P to wartość współczynnika beta regresji.
Źródło: HFR® and Bloomberg LLP, 30 czerwca 2018 r.

O inwestycjach Willis Towers Watson
Działalność Willis Towers Watson w zakresie inwestycji skupia się na tworzeniu wartości finansowej dla inwestorów instytucjonalnych poprzez doświadczenie firmy
w dokonywaniu oceny ryzyka, alokacji strategicznych aktywów, zarządzaniu powierniczym i doborze zarządców inwestycyjnych. Firma ma ponad 900 współpracowników na całym świecie, świadczy usługi doradztwa dotyczące aktywów wartych ponad 2,3 bln USD i zarządza aktywami wartymi ponad 87 mld USD.

O Willis Towers Watson
Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) jest wiodącą, globalną firmą w branży doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego, dostarczającą rozwiązania i pomagającą klientom na całym świecie w przekształcaniu ryzyka w ścieżkę rozwoju. Korzenie Willis Towers Watson sięgają 1828 roku, firma obecnie zatrudnia 40 tysięcy pracowników w ponad 140 krajach.
Opracowujemy i dostarczamy rozwiązania zarządzające ryzykiem, optymalizujące korzyści, rozwijające talenty oraz zwiększające moc kapitału, by chronić i wzmacniać instytucje oraz osoby prywatne. Nasza wyjątkowa perspektywa umożliwia nam dostrzeganie istotnych punktów stycznych między talentami, zasobami a pomysłami — to dynamiczna formuła, która napędza wyniki w biznesie.
Wspólnie uwalniamy potencjał. Więcej informacji dostępnych pod linkiem willistowerswatson.com

Kontakt dla mediów

Joanna Suszczyk
Tel. 691 015 025
Joanna.Suszczyk@willistowerswatson.com

Joanna Suszczyk

Dyrektor Marketingu

Tel. +48 22 318 89 90

Napisz do nas

Joanna Suszczyk