Towers Watson Media

Cyberprzestępczość i utrata danych
jako najwyższy priorytet
kierownictwa wyższego szczebla

Cyberprzestępczość i utrata danych jako najwyższy priorytet kierownictwa wyższego szczebla (D&O) w świetle obecnych regulacji prawnych

Willis Towers Watson i Allen & Overy opublikowały swój szósty Roczny Raport z ankiety przeprowadzonej wśród kierownictwa wyższego szczebla (D&O), przedstawiając zmiany w podejściu do zapobiegania cyber-ryzyku.

Londyn, styczeń 2019 r. Willis Towers Watson (notowana na giełdzie papierów wartościowych NASDAQ, kod notowań: WLTW) we współpracy z Allen & Overy, opublikowała swój szósty Raport na temat odpowiedzialności kadry zarządzającej: D&O: Personal Exposure to Global Risk („Kadra zarządzająca: Ekspozycja osobista na ryzyko globalne”), przedstawiając główne zagadnienia związane ze zmianą podejścia do zapobiegania ryzykom, mającym wpływ na kierownictwo wyższego szczebla.

Zgodnie z ankietą, ataki cybernetyczne oraz utrata lub naruszenie bezpieczeństwa danych znajdują się na szczycie listy ryzyk stanowiących największy problem dla kadry zarządzającej. Ryzyka te są obecnie najczęściej przedmiotem procesów regulacyjnych oraz innych dochodzeń, ponieważ stanowią największy problem dla kadry zarządzającej podmiotów gospodarczych. W 2018 roku 51% spółek publicznych stwierdziło, że doświadczyło cyberataku lub utraty znacznej ilości danych w ostatnim roku, gdy w ubiegłym 2017 porównywalna wartość wynosiła tylko 30%.

Na prośbę o uszeregowanie ryzyk zagrażających ich przedsiębiorstwom, ponad połowa (52%) ankietowanych wymieniła ryzyko utraty danych, naruszenia bezpieczeństwa danych lub ryzyka związane z nowym unijnym Rozporządzeniem 2016/679, tj. Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), jako bardzo lub niezmiernie istotne. Połowa ankietowanych (50%) uznała ataki cybernetyczne za równie niebezpieczne, jak powyżej wymienione zagrożenia.

W sytuacji, gdy zagrożenia te łączą się oraz ze względu na fakt, że wspomniane cyber-ryzyka są często wzajemnie powiązane, stanowią one ogromny problem dla kierownictwa spółek.

Kary pieniężne, ostatnio nałożone na podmioty rynkowe oraz utrata wizerunku wskutek takich naruszeń, potwierdzają, jak poważnie są one traktowane.

Z powyższej ankiety wynikają również inne istotne ustalenia:

  • W przypadku 43% dużych pracodawców i 38% spółek notowanych na giełdzie, dyrektor otrzymał wezwanie z organów nadzoru w ciągu ostatnich 12 miesięcy; w związku z powyższym nie zaskakuje fakt, że dochodzenia prowadzone przez organy nadzoru wciąż stanowią jedno z trzech głównych ryzyk;
  • Pociąganie do odpowiedzialności osobistej jako jeden z priorytetów dla organów nadzoru kształtuje zachowania podmiotów gospodarczych; według 60% ankietowanych czynnik ten ma wpływ na proces podejmowania decyzji w spółce;
  • Dla 72% podmiotów publicznych problemem jest obecny „klimat ekonomiczny”, zaś dla 72% podmiotów są nim „ryzyka geopolityczne”. Ta ostatnia grupa ankietowanych zwiększyła się od zeszłego roku, wówczas wynosiła 59%;
  • Przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, mające wpływ na prowadzoną działalność, stanowią obecnie znaczny problem dla 37% ankietowanych, w porównaniu do zeszłorocznych 18%.

Francis Kean, Dyrektor Wykonawczy z Willis Towers Watson, Departament FINEX, powiedział: „Uderzający jest zarówno rozległy zakres, jak i poziom problemów poruszanych przez kierownictwo wyższego szczebla w niniejszej ankiecie. Począwszy od ochrony zdrowia, a skończywszy na działaniach stanowiących przestępstwo oraz od zwiększonego ryzyka roszczeń pracowniczych, a skończywszy na zmianach klimatu - spectrum potencjalnych źródeł odpowiedzialności, jakie może ponosić kierownictwo, jest większe niż kiedykolwiek dotychczas. Po raz pierwszy istotną kwestią jest także istnienie aktywnej oraz coraz bardziej świadomej i wykształconej grupy roszczeniodawców (powodów), gotowej wnosić roszczenia w stosunku do dyrektorów w każdej części świata. Na domiar złego, podmioty gospodarcze prawie codziennie doświadczają ryzyka cyberataku lub istotnej utraty danych. Nigdy dotychczas znaczenie środków ochrony odpowiedzialności osobistej dyrektorów nie było tak wielkie.”

Joanna Page, partner i kierownik grupy ds. postępowań sądowych w związku z roszczeniami ubezpieczeniowymi w A&O skomentowała wyniki ankiety: “Po siedmiu latach od publikacji naszego pierwszego raportu dotyczącego zobowiązań kadry kierowniczej, wyraźnie widać, że kierownictwo wyższego szczebla stoi w obliczu bezprecedensowej kontroli i ponosi ciężar globalnych wysiłków na rzecz egzekwowania przepisów narzuconych przez organy regulacyjne w celu zwalczania błędów i niedociągnięć.
Po raz pierwszy możemy zaobserwować, jak wielkie koncerny zostają zdominowane przez zagrożenie cyberatakiem oraz utratą danych. Obawy te nie są nowe, jednak bardzo szybko wysunęły się na czoło listy priorytetów. Osobom z grona kierownictwa wyższego szczebla zalecałabym zapewnienie sobie całkowitego komfortu w zakresie ochrony swojej odpowiedzialności. Należy jasno ustalić zakres własnych obowiązków i odpowiedzialności oraz ścieżki raportowania i podległości służbowej, a także przygotować się na nowe regulacyjne podejście do indywidualnych postępowania wobec odpowiedzialności członków kadry kierowniczej.”

Aby pobrać raport należy kliknąć tutaj

Uwagi na temat metodologii

Ankieta została wysłana do 161 dyrektorów, dyrektorów nie sprawujących funkcji wykonawczych, partnerów, prawników wewnętrznych firm, funkcjonariuszy ds. ryzyka oraz specjalistów ds. zachowania zgodności z przepisami, którzy pracują na całym świecie w różnorakich branżach, przy czym większość (58%) z nich jest zatrudniona w przedsiębiorstwach średniej wielkości zatrudniających od 500 do 4.999 pracowników, zaś 28% pracuje w dużych przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 5.000 pracowników. Niewiele ponad połowa ankietowanych, tj. 85 uczestników sondażu, pracuje w spółkach notowanych na giełdzie. Ogólnie, 78% ankietowanych pracuje w przedsiębiorstwach mających siedzibę w Wielkiej Brytanii, 10% z nich w regionie Azji i Pacyfiku, 8% w Europie, 4% w Ameryce Północnej zaś 1% w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki.

INFORMACJE NA TEMAT willis towers watson

Willis Towers Watson (spółka notowana na nowojorskiej giełdzie NASDAQ: kod notowań: WLTW) jest wiodącą na skalę światową spółką, specjalizującą się w świadczeniu doradztwa, pośrednictwa oraz dostarczaniu rozwiązań, która pomaga klientom na całym świecie przekształcać ryzyko w ścieżkę rozwoju. Założona w 1828 r., Willis Towers Watson zatrudnia ponad 40.000 pracowników obsługujących ponad 140 krajów.
Projektujemy i dostarczamy rozwiązania, które pomagają w zarządzaniu ryzykiem, optymalizacji korzyści, wspieraniu talentów oraz rozszerzaniu siły kapitału w celu ochrony i wzmacniania klientów instytucjonalnych i indywidualnych. Nasza unikalne podejście pomaga nam dostrzec krytyczne punkty przecięcia pomiędzy talentem, aktywami i pomysłami, co stanowi dynamiczną formułę, która pozwala osiągać wysokie wyniki gospodarcze. Razem możemy wyzwolić potencjał.
Więcej informacji na temat Willis Towers Watson można znaleźć na stronie: willistowerswatson.com.

INFORMACJE NA TEMAT Allen & Overy

  1. Allen & Overy to międzynarodowa kancelaria prawnicza, która zatrudnia w 44 biurach na świecie ok. 5.200 osób, w tym ok. 530 partnerów.
  2. Termin “Allen & Overy” stosowany w powyższym komunikacie prasowym oznacza Allen & Overy LLP oraz/lub podmioty stowarzyszone ze wspomnianą spółką.
  3. Termin: “partner” oznacza członka Allen & Overy LLP lub pracownika lub konsultanta o równorzędnym statusie oraz kwalifikacjach lub osobę o równorzędnym statusie zatrudnioną w jednym z podmiotów stowarzyszonych z Allen & Overy LLP.
  4. www.allenovery.com

Osoby ds. kontaktów z mediami

Sarah Booker, External Affairs
sarah.booker@willistowerswatson.com / +44 (0)7917 722040

Antoinette Willcocks, PR Manager,
Antoinette.Willcocks@allenovery.com / 020 3088 4638

Joanna Suszczyk

Dyrektor Marketingu

Tel. +48 22 318 89 90

Napisz do nas

Joanna Suszczyk