Towers Watson Media

Przeprowadzający transakcje
odnotowali najgorszy rok od dekady

Przeprowadzający transakcje odnotowali najgorszy rok od dekady z powodu wyników poniżej oczekiwań przez piąty kwartał z rzędu.

Na tle niewesołej sytuacji ogólnej, jedynie Europa odnotowała lepsze wyniki w 2018 r.

2 stycznia 2019 r. — Globalny rynek fuzji i przejęć osiągał gorsze wyniki od przewidywanych przez bezprecedensowy kolejny z rzędu piąty kwartał, przez co rok 2018 był rokiem, w którym odnotowano najgorsze wyniki w zakresie transakcji połączeń i przejęć od roku 2008 i pierwszym rokiem, w którym przejmujący odnotowali najgorsze wyniki przez wszystkie cztery kwartały, według najnowszych danych opublikowanych w kwartalnym monitorze wyników transakcji Willis Towers Watson (QDPM).

Badanie M&A przeprowadzone przy współpracy z Cass Business School przedstawia przegląd zrealizowanych transakcji o wartości powyżej 100 mln USD oraz wyniki notowań ceny za jedną akcję spółki przejmującej w porównaniu z indeksem MSCI World Index. Na podstawie danych ustalono, że przez okres jednego roku podmioty przejmujące osiągały wyniki gorsze od wyznaczonych w indeksie o 2,8 punkty procentowe.

Jana Mercereau, Dyrektor ds. korporacyjnych przejęć i połączeń na Wielką Brytanię stwierdziła: “zobaczyliśmy wyraźne sygnały ostrzegające przed napięciem na rynku występujące w ciągu roku 2018, takie jak rosnące stopy oprocentowania kredytów w Stanach Zjednoczonych Ameryki, niepewność w zakresie sytuacji geopolitycznej, obrotów na giełdzie oraz taryf celnych, przeciążone poziomy wyceny w zakresie fuzji i przejęć oraz rosnący protekcjonizm wymierzony w transgraniczne transakcje w zakresie przejęć i połączeń oraz globalne obroty handlowe. W ujęciu ogólnym ich wpływ na wyniki osiągane w ramach transakcji jest mimo wszystko zrozumiały.”

Podmioty przejmujące w Europie jako jedyne osiągnęły wyniki lepsze od podanych w regionalnym Indeksie MSCI w 2018 r. o 3,6 punktów procentowych powyżej poziomu rynkowego. Osiągnęły to pomimo gorszego czwartego kwartału roku, na który miały wpływ słabe wyniki transakcji przejęć w Wielkiej Brytanii.

Z bardziej dogłębnej analizy tego okresu w Europie wynika, że najlepsze wyniki podmioty przejmujące osiągały w kwartale pierwszym i trzecim, z niewielkim spadkiem w drugim kwartale oraz spadkiem aż o 3,1 punktu procentowego w czwartym kwartale. Pomimo stosunkowo słabego wyniku za wspomniany okres, wyniki na rynku przejęć w Europie i tak są wyższe od średniej z okresu 10 lat (3,6 pp za jeden rok, 6,2pp za trzy lata oraz 3,5pp za wszystkie okresy).

Gabe Langerak, Dyrektor ds. Fuzji i Przejęć na Europę Zachodnią w Willis Towers Watson, stwierdził: “Był to rok próby na skalę globalną, lecz uczestnikom transakcji w Europie udało się znaleźć wyjście z trudnej sytuacji. Wygląda na to, że rok 2019 będzie pełen wyzwań
w jednakowym stopniu oraz istnieje obawa, że słaby poziom z IV kwartału 2018 r. będzie się utrzymywać. Wielkie znaczenie ma przy tym, aby podmioty potencjalnie zainteresowane przejęciem badały potencjalną transakcję pod każdym kątem; optymizując swój potencjał oraz ewentualnie możliwe do osiągnięcia synergie.”

Wyniki przejęć w regionie Azji i Pacyfiku były najgorsze ze wszystkich regionów w skali rocznej, przy czym były one niższe od poziomu zaprezentowanego w Indeksie MSCI aż o 18,3 punktów procentowych. O szczebel wyżej uplasowały się podmioty przejmujące z Ameryki Północnej, które osiągnęły wynik gorszy o 3,5 p.p. od swojego regionalnego indeksu.
Wyżej wspomniane badanie M&A zawierało także następujące dodatkowe ustalenia:

 • W ostatnim kwartale 2018 r. transakcje o wartości od 100 mln USD do ponad 10 mld USD znacząco obniżyły global Index o średnio 3,5 p.p.
 • Jako odzwierciedlenie niepewnych perspektyw gospodarki globalnej, w IV kwartale 2018 r. sfinalizowano jedynie 208 transakcji co stanowi najgorszy wynik dla IV kwartału roku w ciągu ostatnich 6 latach. Głównym powodem tak słabego wyniku był spadek liczby transakcji sfinalizowanych w Azji.
 • Liczba sfinalizowanych megatransakcji w IV kwartale 2018 r. wyniosła 7,
  co stanowi najwyższy wynik kwartalny w tym roku, co nie wydarzyło się od 2016 r. Wynik w zakresie największych transakcji obniża indeks o 9,5 p.p. i stanowi najgorszy wynik spośród wszystkich rodzajów transakcji.
 • Wyższe wyniki w zakresie przejęć niż średnie wyniki ich właściwych indeksów branżowych w 2018 r. odnotowały jedynie firmy przejmujące podmioty z branży wysokich technologii (High Tech), ochrony zdrowia oraz (w mniejszym zakresie) branży detalicznej. Branża wysokich technologii stanowiła najczęściej grupę docelową dla transakcji przejęcia (w 2018 r. miało miejsce 143 transakcje z udziałem firm High Tech jako podmiotów przejmowanych) (YTD).
 • Podmioty przejmujące z Wielkiej Brytanii, które w IV kwartale 2018 r. zawarły 8 transakcji, odnotowują wynik niższy o 5 p.p. od indeksu, pomimo, że w ciągu ostatnich trzech lat przez cały czas ich wyniki były wyższe od średniej z indeksu regionalnego
  (o 3,6 p.p.) zaś w ostatnim roku o 0,5 p.p.

“W perspektywie krótkoterminowej, działalność w zakresie M&A pociąga za sobą wyzwania w postaci przybierających na sile wojen handlowych, utrzymującej się niepewności co do Brexitu oraz aktywizmu akcjonariuszy, które to okoliczności skłaniają niektórych potencjalnych uczestników transakcji do wstrzymania się od ich kontynuacji, stwierdziła Jana Mercereau. “Jednakże istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że mające ostatnio miejsce spowolnienie jest przejściowe, o czym są przekonani kupujący. W przypadku spółek, które zdecydowały się odłożyć finalizację transakcji do roku 2019, bliższe przyjrzenie się ostatnio występującym czynnikom mającym wpływ na obniżenie wartości oraz przeprowadzenie oceny istniejących procesów prowadzących do utraty wartości będzie stanowić decydujący pierwszy krok w kierunku ulepszenia swojej strategii, aby być w stanie ominąć przyszłe pułapki oraz realizować z powodzeniem swoje transakcje.”

METODYKA QDPM STOSOWANA PRZEZ WILLIS TOWERS WATSON

 • Wszystkie analizy są przeprowadzane z perspektywy nabywcy.
 • Notowania akcji podawane w ramach opracowania kwartalnego są wyceniane jako zmiana wielkości procentowej w cenie akcji z okresu sześciu miesięcy przed datą ogłoszenia transakcji do końca kwartału.
 • Wszystkie transakcje, w ramach których nabywca posiadał mniej niż 50% akcji spółki przejmowanej po przejęciu zostały usunięte, w związku z czym nabycia pakietów mniejszościowych nie są uwzględniane. Wszystkie transakcje, w ramach których podmiot przejmujący posiadał ponad 50% akcji spółki przejmowanej przed przejęciem nie były uwzględniane w związku z czym akcje pozostające po transakcji nie były również uwzględniane.
 • W niniejszym badaniu uwzględniono jedynie sfinalizowane transakcje przejęć i połączeń o wartości co najmniej 100 mln USD, które spełniały kryteria badania.
 • Dane dotyczące transakcji zostały zaczerpnięte z serwisu Thomson Reuters.

INFORMACJE NA TEMAT praktyki willis towers watson w zakersie PRZEJĘĆ I POŁĄCZEŃ
Praktyka w zakresie M&A prowadzona przez Willis Towers Watson dzięki połączeniu naszego doświadczenia w zakresie ryzyka oraz kapitału ludzkiego oferuje pełny zakres usług w zakresie przejęć i połączeń oraz rozwiązań obejmujących wszystkie etapy procesu M&A. Mamy szczególne doświadczenie w dziedzinie planowania, analizy prawnej due diligence, przeniesienia ryzyka oraz integracji potransakcyjnej. Są to obszary, które decydują o sukcesie każdej transakcji.

O WILLIS TOWERS WATSON

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) jest wiodącą, globalną firmą w branży doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego, dostarczającą rozwiązania i pomagającą klientom na całym świecie w przekształcaniu ryzyka w ścieżkę rozwoju. Korzenie Willis Towers Watson sięgają 1828 roku, firma obecnie zatrudnia 41 tysięcy pracowników w ponad 140 krajach. Opracowujemy i dostarczamy rozwiązania służące zarządzaniu ryzykiem, optymalizujące korzyści, rozwijające talenty oraz zwiększające siłę kapitału, aby chronić i wzmacniać zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby prywatne. Nasze unikalne podejście pozwala nam dostrzec newralgiczne punkty pomiędzy talentami, zasobami a pomysłami – to dynamiczna formuła, która prowadzi do osiągania satysfakcjonujących wyników w biznesie. Wspólnie uwalniamy potencjał. Więcej informacji można znaleźć pod linkiem willistowerswatson.com

O ile nie podano inaczej Indeks MSCI World Index jest stosowany domyślnie.

Badanie indeksu QDPM za IV kwartał 2018 r. obejmowało transakcje zrealizowane od 1 października 2018 r. do 12 grudnia 2018 r. Zgodnie z naszymi przewidywaniami aktualna liczba transakcji w liczbie 208 wzrośnie do końca kwartału.

Joanna Suszczyk

Dyrektor Marketingu

Tel. +48 22 318 89 90

Napisz do nas

Joanna Suszczyk