Referencje od naszych Klientów

Broker Ubezpieczeniowy Willis Towers Watson

Firma Willis Towers Watson to wiodący, globalny broker ubezpieczeniowy specjalizujący się w doradztwie, pośrednictwie oraz rozwiązaniach, pomagających Klientom na całym świecie w przekształcaniu ryzyka w ścieżkę rozwoju.

Więcej... »

Postępowania przetargowe

Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 622410-N-2019 z dnia 2019-11-15 r.

Więcej o postępowaniach przetargowych... »

Finansowanie UE

Willis Towers Watson Polska Sp. z o. o. realizuje projekt pt. "Wdrożenie systemu klasy B2B w celu rozwoju wielokanałowej sprzedaży produktów ubezpieczeniowych", który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Finansowanie UE

Więcej... »